Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Cad atá ar siúl

Freastalaíonn clár imeachtaí Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe ar lucht féachana agus spéiseanna éagsúla, ina gcuimsítear turais dánlainne, cainteanna maisithe, ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta, ranganna ealaíne agus léachtaí. Bain sult as ár sraith reatha de cheardlanna ar líne anseo!

Imeachtaí á Luchtú

« Gach Imeacht

  • Tá an ócáid seo thart.

Fiáin go Domhain – Saol farraige Chósta Thiar na hÉireann

Aibreán 8, 2021 - 9 Aibreán, 2021

Thosaigh Nick Pfeiffer ag tumadóireacht i 1980. Tar éis dó a bheith ag obair mar bhitheolaí le Foras na Mara bhunaigh sé MERC, comhairleacht eolaíochta i 2005. Sa lá atá inniu ann reáchtálann sé an chomhairleacht ghnóthach chomhshaoil uisceach agus éiceolaíochta, áit a mbaineann cuid mhór dá chuid oibre le gnáthóga nádúrtha agus plandaí agus ainmhithe na n-aibhneacha, na lochanna agus na bhfarraigí in Éirinn agus níos faide ó bhaile a thaifeadadh agus monatóireacht a dhéanamh orthu.  

Scrúdaíonn an chaint seo speicis agus gnáthóga mara an domhain uisceach ar chósta an iarthair lena n-áirítear leapacha mearl, móinéir seagrass, leapacha farraige gainimh agus láibe, sceireacha agus uiscí oscailte. Lean Nick Pfeiffer, grianghrafadóir agus éiceolaí, ar thuras feadh chósta Chonamara agus Oileáin Árann, ag tabhairt íomhánna agus físeán álainn d'ainmhithe agus gnáthóga an domhain uathúil cheilte seo.

 

Tosaíonn Nick a thuras le réamhrá dhá nóiméad le roinnt físeáin agus íomhánna iontacha tógtha ar fad laistigh den cheantar thart ar Chathair na Gaillimhe amach chomh fada le hOileáin Árann. Meastar go bhfuil cósta na Gaillimhe 700km ar fad agus go bhfuil réimse ollmhór bithéagsúlachta ann. Cuireann Nick leapacha Mearl in aithne duit, ar cineál feamainne dearg é a bhaineann le bithéagsúlacht ard. Is gnáthóg ar leith eile iad móinéir seagrass a bhfuil an t-ádh linn a bheith againn i gContae na Gaillimhe, tá go leor ainmhithe ar nós Dogfish agus Sea Slugs ina gcónaí iontu. Leanann sé ar aghaidh ag taispeáint duit an ghnáthóg láibeach agus gainimh ghrinneall na farraige, i measc na speiceas is féidir a tharlaíonn anseo tá iasc réalta agus squirts farraige bolgán solais. Is gnáthóga iad sceireacha a dhéantar as buncharraig nó as bolláin agus tá crústaigh agus pobail ailgeacha iontu a chuireann dídean ar fáil d'ainmhithe eile ar nós éisc. Is é an gnáthóg deiridh a chlúdaíonn Nick ina chuid cainte ná na huiscí oscailte cois cladaigh. I measc na n-ainmhithe atá le fáil anseo tá deilfeanna buidéil agus smugairlí róin.

Príomhthéarmaí

Is í an bhithéagsúlacht an éagsúlacht ollmhór de shaol plandaí agus ainmhithe ar fud an domhain. Tagraíonn sé do gach rud beo, lena n-áirítear plandaí, baictéir, ainmhithe agus daoine.

Is éard is gnáthóg ann ná an áit ina gcónaíonn orgánach; soláthraíonn sé sraith áirithe coinníollacha don saol; d'fhéadfadh sé a bheith mór (réimse) nó beag (duilleog)

Is éard is speiceas ann ná sraith orgánach a bhfuil go leor tréithe i gcoiteann acu; is féidir leo pórú lena chéile chun sliocht torthúil a tháirgeadh; Sampla de speicis is ea daoine, madraí, cait, buttercups agus daffodils

Is créatúir bheaga iad Mini Beasts, ar a dtugtar inveirteabraigh freisin, nach bhfuil cnámh droma acu cosúil le daoine. Ina measc tá feithidí, crústaigh, millipedes agus arachnids.

Faigheann an tionscnamh seo ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe tacaíocht ó Éire Ildánach trí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Léitheoireacht mholta agus acmhainní eile

Cladach na hÉireann: Treoir Allamuigh le Lucy Taylor agus Emma Nickelson

http://galwaybiodiversity.com

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia

https://www.curriculumonline.ie/getmedia/346522bd-f9f6-49ce-9676-49b59fdb5505/PSEC03c_Science_Curriculum.pdf

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics


Naisc Churaclam na Scoile

Eolaíocht

Tuiscint a fháil ar idirspleáchas réimse leathan rudaí beo agus a dtimpeallachtaí, an tábhacht a bhaineann le gnáthóga agus timpeallachtaí a chaomhnú a aithint, agus tosú ar thuiscint go mbraitheann an saol ar fad anois agus amach anseo ar fhorbairt inbhuanaithe an phláinéid.

Na hainmhithe agus na plandaí a chónaíonn i dtimpeallachtaí áitiúla a bhreathnú, a aithint agus a imscrúdú

Tíreolaíocht

Fiosracht agus samhlaíocht faoi thimpeallachtaí áitiúla agus níos leithne a threisiú agus a spreagadh

Forbairt dearcthaí cúraim agus iompar freagrach i leith an chomhshaoil a spreagadh, agus páirt a ghlacadh i sainaithint, plé, réiteach agus seachaint fadhbanna comhshaoil.

Sonraí

Tosaigh:
Aibreán 8, 2021
Deireadh:
Aibreán 9, 2021
Catagóirí Imeachtaí:
, , ,

Ionad

Ar líne
Éire
Fón
(091) 532 460
Féach ar Shuíomh Gréasáin an Ionaid

Eagraí

Músaem Cathrach na Gaillimhe
Fón
(091) 532 460
Ríomhphost
museum@galwaycity.ie
Féach ar Láithreán Gréasáin an Eagraí
Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar