Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Déan iniúchadh ar na Bailiúcháin

Gaillimh Réamhstairiúil

Éirí Amach 1916, Cogadh na Saoirse, agus Cogadh Cathartha

Cailís airgid Dhoiminiceach, 1640

Meánaoiseach agus iar-mheánaoiseach

Pádraic Ó Conaire

Bonn cogaidh na Breataine

An Chéad Chogadh Domhanda

19ú 20ú hAois Gaillimh

ráiteas misin

Na Bailiúcháin

Is é ár misean a bheith ina lárionad foghlama, inspioráide, rannpháirtíochta agus saibhrithe dár gcuairteoirí go léir trí oidhreacht ábhartha na Gaillimhe a bhailiú, a chaomhnú agus a thaispeáint

'Póstaer do Eric Clapton ag imirt ag Leisureland. Gaillimh, 1981

CEISTEANNA COITIANTA

Ceisteanna Coitianta

Is stór ainmnithe é Músaem Cathrach na Gaillimhe do réada oidhreachta cultúrtha a bhaineann le stair agus oidhreacht Chathair na Gaillimhe agus a muintire. Áirítear leis seo réada a mhonaraíonn, a úsáideann, atá faoi úinéireacht nó a fhaigheann daoine i gCathair na Gaillimhe.  Tá ár mBeartas Bailiúcháin ar fáil ach é a iarraidh.

In 2010, fuair Músaem Cathrach na Gaillimhe stádas ainmnithe faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, rud a chiallaíonn go bhfuilimid i dteideal de réir dlí anois réada seandálaíochta a choinneáil don Stát agus thar ceann an Stáit. Is maoin Stáit iad gach réad seandálaíochta a fhaightear gan aon úinéir aitheanta agus ní mór iad a thuairisciú d'Ard-Mhúsaem na hÉireann nó do mhúsaem ainmnithe. Mar mhúsaem ainmnithe, tá muid ar fáil freisin chun comhairle a chur ar fáil maidir le haon cheisteanna a bhaineann le hoidhreacht seandálaíochta.

Tagann obair uile an mhúsaeim ó na bailiúcháin. Áirítear leis sin taispeántais, cláir oideachais/for-rochtana agus foilseacháin. Tá foireann againn atá tiomanta do dhoiciméadú na mbailiúchán, ionas gur féidir linn faisnéis faoi rudaí a chur ar fáil d'fhoireann eile an mhúsaeim, do thaighdeoirí agus don phobal i gcoitinne.

Chun rud a bhronnadh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hOifigeach na mBailiúchán sa Mhúsaem. B'fhéidir nach mbeidh baill foirne ar fáil ar ghearrfhógra i gcónaí ach is féidir linn do chuid sonraí a thógáil agus déanfaidh Oifigeach na mBailiúchán teagmháil leat.  De rogha air sin, is féidir leat ríomhphost a chur chuig Oifigeach na mBailiúchán le híomhá den oibiacht nó an fhoirm teagmhála thíos a chomhlánú.

Má thaisceann tú rud leis an Músaem, ní mór duit Foirm Iontrála a chomhlánú mar admháil lena chinntiú go bhfuil do chuid sonraí againn agus cuid de stair an réada a bhailiú.  

Déanann an Músaem measúnú ar gach tabhartas féideartha le haghaidh oiriúnacht lena gcur san áireamh sna Bailiúcháin.  B'fhéidir gurb é go díreach atá á lorg againn má oireann sé dár mBeartas Bailiúchán, go bhfuil bail mhaith air agus go bhfuil stair iomlán aige.  Sa chás seo glacfar leis inár mbailiúcháin bhuana.

B'fhéidir go mbeadh sé úsáideach a bheith ag obair le grúpaí scoile.  Sa chás sin bheadh sé mar chuid de 'bhailiúchán láimhseála'.

Cuimhnigh, le do thoil, go mb'fhéidir nach mbeidh an Músaem in ann glacadh le do thairiscint ar go leor cúiseanna, amhail an costas a bhaineann le rud a chothabháil agus a stóráil nó má tá rud den chineál céanna ag an Músaem sna Bailiúcháin cheana féin.  Ná bí ciontach mura féidir linn glacadh le do thairiscint.  

Ní féidir le Músaem Cathrach na Gaillimhe a chinntiú go gcuirfear aon rud ar leith ar taispeáint.  Cuimsíonn na réada sin nach bhfuil ar taispeáint ár mbailiúchán cúltaca agus coinnítear iad inár siopaí.  Tá músaem i ndáiríre beagán cosúil le iceberg, áit nach bhfeiceann tú ach cuid de riamh.  Is féidir, áfach, réada sa bhailiúchán cúltaca a úsáid i dtaispeántais amach anseo.  

Sea, glacaimid le hiarratais chun rudaí a fheiceáil i stóráil. Chun é sin a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach na mBailiúchán (ríomhphost museum@galwaycity.ie) nó comhlánaigh an fhoirm teagmhála thíos chun coinne a shocrú. Déanaimid ár ndícheall gach iarratas a éascú.

 

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar