Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Taispeántas

SUPERHUMAN

SuperHuman

Fáilte chuig SUPERHUMAN, taispeántas a dhéanann ceiliúradh ar chomhoibriú, ar chruthaitheacht agus ar nuálaíocht i dtaighde teicneolaíochta leighis (medtech) in Éirinn. Taispeánann an taispeántas seo le CÚRAM (an SFI Research Centre for Medical Devices – ionad náisiúnta atá lonnaithe in Ollscoil na Gaillimhe), i gcomhar le Músaem Cathrach na Gaillimhe, forbairt na Gaillimhe agus na hÉireann mar mhol medtech agus mínítear conas is féidir linn go léir páirt a ghlacadh i dtaighde a bhrú chun cinn. Ba mhaith le CÚRAM agus Músaem Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil le Fondúireacht Eolaíochta Éireann, le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus leis na cuideachtaí medtech go léir, le hothair, le taighdeoirí, le saineolaithe rannpháirtíochta poiblí, le múinteoirí, le mic léinn, le healaíontóirí chomh maith le baill foirne ón dá eagraíocht agus ó Ollscoil na Gaillimhe, as a n-ionchur flaithiúil i ndearadh an taispeántais. Mirador Media a dhear an taispeántas agus thóg Triangle Productions Ltd é.

Maidir leis an Taispeántas seo

Is é an taispeántas seo an t-aon taispeántas sa tír ina ndéantar iniúchadh ar shaol na teicneolaíochta leighis in Éirinn. Taispeánann sé forbairt na Gaillimhe agus na hÉireann mar mhol medtech agus míníonn sé conas is féidir linn go léir páirt a ghlacadh i dtaighde a bhrú chun cinn. 

Fiosraíonn SUPERHUMAN scéal earnáil na teicneolaíochta leighis ina bhfuil os cionn 40k duine fostaithe in Éirinn inniu. Mar an t-onnmhaireoir is airde de tháirgí feistí leighis per capita san Eoraip, tá Éire ar cheann de na 5 mhol is fearr le haghaidh taighde medtech ar domhan.

Tugtar cuireadh do chuairteoirí triail a bhaint as gnéithe idirghníomhacha, painéil faisnéise a iniúchadh, féachaint ar ghearrscannáin agus foghlaim faoi thaighde feistí leighis san am atá thart, san am i láthair agus sa todhchaí.

Tá taighde CÚRAM dírithe ar fheistí agus ionchlannáin leighis nuálacha agus cliste a fhorbairt chun feabhas a chur ar chaighdeán na beatha d'othair a bhfuil tinneas ainsealach orthu amhail galar croí, galar Parkinson agus diaibéiteas. Ag teacht le croíluachanna Ollscoil na Gaillimhe maidir le meas, barr feabhais, oscailteacht agus inbhuanaitheacht, tá clár rannpháirtíochta poiblí CURAM dírithe ar chaidreamh a chothú leis an bpobal.

Féach ar Ghearrscannáin ina ndéantar iniúchadh ar thaighde CÚRAM

Cruthaíodh na ceithre bheochan ghearra bhunaidh seo trí shraith den chlár Eolaíochta ar Scáileán ar éirigh thar cionn leis, comhpháirtíocht idir Ionad Taighde CÚRAM Science Foundation Ireland (SFI) um Fheistí Leighis agus Ardán. Déanann siad iniúchadh agus míniú ar thaighde eolaíochta atá ar siúl ag CÚRAM.

Acmhainní don bhaile agus don seomra ranga

D'fhorbair clár Oideachais agus Rannpháirtíochta Poiblí CÚRAM réimse acmhainní foghlama don seomra ranga agus don bhaile ina ndéantar iniúchadh ar réimse topaicí a bhaineann lenár dtaighde.

Acmhainní bunscoile- https://curamdevicesengage.ie/resources/in-class/

Acmhainní meánscoile – https://curamdevicesengage.ie/resources/secondary-school/

Neart in Acmhainní Eolaíochta – https://curamdevicesengage.ie/resources/strength-in-science/ 

Bí páirteach

Oibríonn foireann PPI Ignite Network @ Ollscoil na Gaillimhe le taighdeoirí agus leis an bpobal agus le hothair chun a chinntiú go múnlaíonn agus go n-imríonn guth an othair tionchar ar ár dtaighde sláinte agus cúraim shóisialta, rud a fheabhsaíonn cáilíocht, ábharthacht agus tionchar an taighde.

https://www.universityofgalway.ie/ppi/

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar