Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Lá Táthcheangail an Lucht Siúil

Ar an Aoine, an 17 Samhain, ghlac grúpa taistealaithe óga ó Chathair na Gaillimhe seilbh ar Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe le haghaidh Lá Táthcheangail 2017.  Ba í seo an dara bliain a raibh baint ag an músaem le Lá an Táthcheangail, tionscnamh do Pháistí i Músaeim a dhéanann ceiliúradh ar an méid a chuireann daoine óga le músaeim, dánlanna, láithreáin oidhreachta agus ionaid chultúrtha eile. Is lá é ina dtugtar róil bhríomhara do dhaoine óga, ag obair in éineacht leis an bhfoireann agus le hoibrithe deonacha chun páirt a ghlacadh i saol an mhúsaeim.

I gcomhar le Tionscadal Óige Ballybane Foróige agus Obair d'Ógra Éireann, Gaillimh – Tionscadal Óige Westside, d'fhostaigh an músaem taistealaithe óga chun an deasc tosaigh a oibriú, chun taispeántas músaeim a threorú agus a choimeád chun a bhféiniúlachtaí aonair agus pobail a léiriú. Rinne rannpháirtithe an Bhaile Bháin cur síos ar na cúiseanna a bhí acu le bheith páirteach ann: "Táimid ag glacadh páirte mar ba mhaith linn daoine eile a mhúineadh faoinár gcultúr. Táimid ag súil go mór le daoine a mhúineadh faoin Lucht Siúil agus seilbh a ghlacadh ar an músaem". Tá an tionscadal á chómhaoiniú trí chlár Éire Ildánach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus trí Ghaillimh 2020 agus Gluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe.  Dúirt Hannah Kiely, Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020, "Tá ríméad ar Ghaillimh 2020 a bheith ag tacú le Tionscadal Táthcheangail Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe. Is iontach an rud é grúpa den Lucht Siúil óg a fheiceáil ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí cultúrtha sa chathair agus ag foghlaim fúthu."

Mar chuid dá n-oiliúint don lá fuair rannpháirtithe deis cuairt a thabhairt ar ionaid chultúrtha eile sa chathair, lena n-áirítear Iontaobhas Cathartha na Gaillimhe agus Amharclann Halla an Bhaile, chun foghlaim faoina róil agus chun a fháil amach cad a tharlaíonn taobh thiar de na radhairc. Deir Annemarie McDonagh: "Tá ríméad ar Ghluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe a bheith páirteach sa tionscnamh seo agus molann sí obair an Mhúsaeim chun deis a thabhairt do dhaoine óga den Lucht Siúil a bhféiniúlacht eitneach a cheiliúradh i bhfóram poiblí. Is féidir léiriú cultúrtha a chumasú agus glacadh le héagsúlacht mar bhealach chun daoine a aontú agus droichid a thógáil."

Féach clúdach RTÉ ar Lá an Táthcheangail ANSEO

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar