Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

KEEPSAKES | CUIMHNEACHÁIN

Le bliain anuas, tá Músaem Cathrach na Gaillimhe, ag obair leis an éascaitheoir, Georgina Edziwa, i dteagmháil le 13 duine atá ag lorg tearmainn agus dídine in Éirinn, agus a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh. Ba é aidhm an tionscadail ná turas na n-imirceach a dhoiciméadú trína scéalta a iniúchadh trí na coimeádaithe a thug siad leo óna dtír dhúchais nó trí na rudaí a chabhraigh leo mothú sa bhaile in Éirinn.

Keepsakes-Cur i Láthair-Lá

Sleachta ó cheannairí an tionscadail

"Tá ríméad ar an bhfoireann i Músaem Cathrach na Gaillimhe a bheith páirteach sa tionscadal tábhachtach seo – KEEPSAKES. Feicimid gur deis ar leith é a bheith ina gcoimeádaithe ar stair nua a insíonn scéalta pearsanta, turais dhúshlánacha agus scéalta nua. Roinn ár rannpháirtithe go léir cuid den stair a bhí acu le déanaí linn trí mheán a gcuid coimeádaithe, chun léargas a thabhairt dúinn ar an saol a d'fhág siad ina ndiaidh agus ar an méid a d'iompair siad leo go Gaillimh.

Is í Gaillimh an chathair is ilchultúrtha sa tír agus tá daonra beagán faoi bhun fiche faoin gcéad ó thíortha eile ag tabhairt taithí, traidisiúin, creidimh, scileanna agus tuiscint shaibhir leo ar dtús. Tugann KEEPSAKES spléachadh dúinn ar an éagsúlacht chultúrtha seo agus cuireann sé in aithne dúinn grúpa cairde agus comharsan nua a bhfuil a scéal mar chuid dár scéal comhchoiteann anois.
Tá réada lárnach do mhúsaeim. An domhan thall, bailíonn agus caomhnaíonn músaeim réada d'fhonn scéalta na náisiún, na bpobal agus na ndaoine aonair, nó réanna, gluaiseachtaí agus imeachtaí ar leith a insint. Is clocha tadhaill cumhachtacha iad na rudaí sin dár stair chomhchoiteann."

Eithne Verling
Stiúrthóir, Músaem Cathrach na Gaillimhe

______________________

"Tá réada lárnach i músaeim. An domhan thall, bailíonn agus caomhnaíonn músaeim réada d'fhonn scéalta na náisiún, na bpobal agus na ndaoine aonair, nó réanna, gluaiseachtaí agus imeachtaí ar leith a insint. Tá rudaí den sórt sin touchstones cumhachtach chun ár am atá caite comhchoiteann.

Ag duine aonair seachas ar leibhéal institiúideach, is rudaí pearsanta iad coimeádaithe a léiríonn cuimhne duine, áite nó ócáide ar leith. Is naisc fhisiciúla iad keepsakes - mementoes, cuimhneacháin, heirlooms nó comharthaí - le stair chuimhne. De ghnáth, cé nach i gcónaí, tá siad luach airgeadaíochta nó aeistéitiúil beag. Go minic, freisin, ní dhéantar luacháil orthu as a n-úsáideacht. Ina áit sin, tomhaistear a luach i dtéarmaí a gcumhachta chun cuimhní d'aon ghnó nó neamhdheonach agus réimse mothúchán a mhúscailt. I gcás imirceach, iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe, a fhágann a dtír dhúchais chun tosú as an nua ar ithir eachtrach, is féidir le coimeádaithe a bheith níos láidre fós. Cuidíonn coimeádaithe den sórt sin leis an gcoimeádaí fanacht ceangailte lena dteach agus lena stair. Mar náisiún na n-imirceach féin is rud é ar féidir linn a bheith bainteach leis.

Tríd an tionscadal KEEPSAKES, le tacaíocht ó Chiste Imeasctha na bPobal 2020, tá Músaem Cathrach na Gaillimhe tar éis teagmháil a dhéanamh le himircigh, iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe atá lonnaithe i nGaillimh chun a gcuid scéalta a fhiosrú trí na coimeádaithe atá acu. Cuimsíonn an raon rudaí grianghraif, wraparounds, léine sheiceáilte, sciorta patrúnaithe, agus mála cábáin - gnáthrudaí a bhfuil bríonna neamhghnácha ag baint leo."

Breandán Mac Gabhann
Oifigeach Oideachais agus For-rochtana, Músaem Cathrach na Gaillimhe
______________________

"Tá sé suimiúil an chaoi a bhfuil bríonna éagsúla ag rudaí agus ábhair éagsúla ag brath ar chultúr duine. Thug an tionscadal KEEPSAKES deis dom daoine aonair a iniúchadh, a fhoghlaim, a thairiscint, agus daoine aonair a athcheangal leis an méid is mó a thaitníonn leo. Foghlaimíodh agus cleachtadh scileanna éagsúla de réir mar a bhí éagsúlacht sa ról, lena n-áirítear plé a dhéanamh ar rudaí a chuireann luachanna maoithneacha éagsúla ar fáil do dhaoine eile. Tá cuimhní speisialta ag ár gcroíthe, agus tá páirt ag cuimhneacháin sa straitéis imeasctha. Ceanglaíonn scéalta dochreidte den sórt sin na himircigh atá míle ar shiúl óna ndaoine muinteartha agus óna dtír dhúchais. Chuimsigh na scéalta na mothúcháin go léir, ach thar aon rud eile, is cuimhní áille iad go léir. D'fhág dearfacht agus toilteanas an rannpháirtí a bheith rannpháirteach gur féidir leis an tionscadal a bheith rathúil.

Cheadaigh an tionscadal malartú cultúrtha sa phobal imirceach, agus mé ag obair le daoine ó réimse leathan cúlraí. Tá scéal gan insint le roinnt ag gach duine, agus má thugtar an deis dóibh é a roinnt, tugann sé faoiseamh agus ní mhothaíonn duine chomh haonarach céanna. Mhúin an tionscadal dom go bhfuil cuimhní againn go léir ar bhealaí éagsúla; Thug an tionscadal léargas dom ar rudaí beaga sa saol, gan a bheith gasta le breithiúnas a thabhairt, meas a léiriú ar ghníomhartha daoine ag am ar leith, agus cluas a thabhairt do dhuine mar a bheadh siad ag iarraidh an méid atá ag a gcroí a roinnt.

Beag beann ar an bpaindéim, d'éirigh liom agallaimh a reáchtáil, cuid acu duine le duine agus daoine eile ag baint úsáide as foirne Microsoft, rud a thug deis dom an tionchar a bhí ag na scéalta coinnithe ar na rannpháirtithe a fheiceáil. Fuair mé amach go raibh na himircigh ag an leibhéal athnasctha lena dtír dhúchais; dá bhrí sin, spreag cuid de na heispéiris iad a bheith ar na himircigh is láidre sa lá atá inniu ann. Bhí sé de phribhléid agam a bheith páirteach sa tionscadal mar imirceach freisin, agus anois creidim gur féidir linn a bheith i bhfad ar shiúl ónár dtíortha dúchais, ach tá cuid againn ann. Thug an tionscadal deis dom meas a bheith agam ar chultúr gach duine, d'adhain sé spréach agus d'athcheangail mé le mo mhór-roinn, an Afraic.

Tháinig roinnt gnéithe chun solais sa tionscadal maidir le tábhacht na músaem, mar dhuine gan mórán cúlra a bhaineann leis an músaem. Bhíothas in ann an tasc a éascú trí thacaíocht agus treoir leanúnach ó fhoireann Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe. Taithí iontach a bhí ann a bheith ag obair le daoine ó chúlraí éagsúla, ag éisteacht agus ag siúl ina mbróga, ag tabhairt tacaíochta nuair a d'éirigh an comhrá níos mothúchánaí. D'fhoghlaim mé go leor faoi thábhacht na músaem inár bpobail; is gníomhairí iad a bhaineann le malartú cultúrtha, le haontacht a chruthú agus leis an bpobal a chumhachtú.

Tá meas againn go léir ar rudaí difriúla agus coinníonn siad ceangailte sinn. Tá an chumhacht a bhaineann le scéal a roinnt trí keepsake dochreidte. Cothaíonn na scéalta athléimneacht, cruthaíonn siad síocháin inmheánach, cothaíonn siad dóchas, feabhsaíonn siad sláinte fhisiciúil na n-imirceach, déanann siad ciall don am atá caite agus don am i láthair, agus feabhsaíonn siad caighdeán maireachtála na n-imirceach. Má fhaigheann tú an deis labhairt faoi rud éigin tábhachtach duit cruthaíonn sé athrú agus ceadaíonn sé nasc leis an gcine daonna timpeall ort. Bhí na scéalta suimiúil. Fágann daoine lorg inár gcroíthe. Mála measctha mothúchán agus mothúchán a bhí sa tionscadal."

Georgina Edziwa
Éascaitheoir Tionscadail

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar