Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

Bailiúchán

Gaillimh ón 19ú – 20ú hAois

Meascán den rathúnas agus den chruatan a bhí i nGaillimh sa naoú haois déag agus san fhichiú haois. I dtús na naoú haoise déag i nGaillimh osclaíodh an Príosún in 1810-1811 agus bunaíodh Drioglann Uisce Beatha Persse in 1815 sa Chaisleán Nua le Henry Stratford Persse, a athlonnaíodh ina dhiaidh sin in áitreabh Oileán Nun in 1847.  Sa 19ú haois freisin osclaíodh Coláiste na Ríona (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh anois) in 1849, líne Iarnród Lár Tíre Mór an Iarthair a nascann Gaillimh le Baile Átha Cliath in 1851, oscailt an tram ón bhFaiche Mhór go Bóthar na Trá in 1879 agus tógáil Dhún na Rinne Móire in 1880.

Sa bhliain 1821, bhí 337,374 duine ina gcónaí sa chontae, agus mheas Hardiman go raibh 40,000 duine ina gcónaí sa bhaile. Léirigh Daonáireamh 1861 an léirscrios a rinneadh ar an Ocras Mór, le daonra 272,714 sa chontae agus 25,161 sa bhaile. Tháinig laghdú arís ar an daonra faoin am a ndearnadh Daonáireamh 1901 agus bhí 13,426 duine sa bhaile agus 192,549 sa chontae.

Cé gur óstáil Gaillimh taispeántas tionsclaíochta na hÉireann i 1908, an chéad taispeántas dá leithéid a reáchtáladh i gConnachta, bhí cuid de na tionscail áitiúla ag dul i léig cheana féin. Faoin mbliain 1908, de bharr titim ar thomhaltas uisce beatha agus ar iomaíocht ó na drioglanna móra i mBaile Átha Cliath, dúnadh Drioglann Persse nuair a cailleadh os cionn 50 post.

Díol suntais iad na crúscaí sna Bailiúcháin, ó na siopaí agus na tithe tábhairne éagsúla timpeall ar bhaile na Gaillimhe ó dheireadh an naoú haois déag agus tús an fichiú haois.  Tá ainm an tsiopa marcáilte ar gach próca agus i go leor cásanna, tá suíomh an tsiopa, ar nós Michael Walsh, 1 An Fhaiche Mhór agus Sráid Williamsgate. Allmhairíodh na crúscaí féin ó chomhlachtaí potaireachta ar fud na Breataine, Learpholl, Birmingham agus Glaschú ina measc.

Miondíol

Stair Shóisialta

Tionsclaíocht

Spórt

Creideamh

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar