Teileafón: +353 (0)91 532 460museum@galwaycity.ieDéan Teagmháil Linn

FÓGRA Ó FHÁILTE ÉIREANN

Os cionn €6.6 milliún fógartha ag Fáilte Éireann do Mhúsaem nua an Atlantaigh, Gaillimh

Dé hAoine, 11 Deireadh Fómhair 2019, d'fhógair Fáilte Éireann go mbeadh os cionn €6.6 milliún á infheistiú acu chun músaem nua úrscothach 'claochlaitheach' a fhorbairt.

Is é seo an infheistíocht is mó ó Fháilte Éireann do thurasóirí a dhéanfaidh 'ceantar Áirse na Spáinne i nGaillimh a athrú ó bhonn' dar le Ceannasaí Díol spéise do Chuid Fáilte Éireann, Mary Stack agus 'táthar ag súil go nginfidh sé €29.3 milliún d'ioncam sna chéad chúig bliana d'oscailt'.  Déanfar Músaem Cathrach na Gaillimhe, atá suite ag Áirse stairiúil na Spáinne, a athfhorbairt agus a athbhrandáil mar Mhúsaem Atlantach na Gaillimhe.

Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin a rinne an fógra oifigiúil ag ócáid speisialta i Músaem Cathrach na Gaillimhe. Cruthófar an músaem idirghníomhach nua trí stór i dTeach Comerford, in aice le Músaem Cathrach reatha na Gaillimhe, atá ar bhruach clé Abhainn na Coiribe. Cuirfidh sé béim ar an tionchar a bhí ag an Atlantach ar mhuintir, ar chultúir agus ar thraidisiúin an 'Merchant City' mar a thugtaí uirthi tráth. Trí theicneolaíocht cheannródaíoch, beidh deis ag cuairteoirí iad féin a thumadh i stair na dtreibheanna ceannaíochta, Abhantrach an Chladaigh agus Ard na Spáinne.

Cuid lárnach den díol spéise do thurasóirí beidh pointe féachana ag barr Áirse na Spáinne chun deis a thabhairt do chuairteoirí radharc iontach Chuan na Gaillimhe, an Chladaigh agus Abhainn na Coiribe a thabhairt isteach.  Déanfar an chearnóg idir Áirse na Spáinne agus an músaem atá ann cheana a athmhúnlú i spás poiblí nua a thabharfaidh gach gné den tarraingt le chéile.

Tagann infheistíocht €6.64 milliún ó Fháilte Éireann i Músaem an Atlantaigh Gaillimh faoina Scéim Deontas do Thionscadail Mhóra Turasóireachta 2016-2020. €10.2 milliún an costas iomlán a bheidh ar an tionscadal, maoiniú ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe san áireamh.

Le linn cuairte ar Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe Dé hAoine, dúirt an tAire Stáit Seán Kyne:

"Beidh Músaem an Atlantaigh, Gaillimh ina mhealladh nua suntasach do Ghaillimh, do Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus d'Éirinn.  Tá tionscadail mar seo, agus go leor eile ar fud na tíre, ríthábhachtach, ní hamháin d'fhás réigiúnach ach chun cáil na hÉireann mar cheann scríbe cuairteoirí den scoth a threisiú."

Agus é ag cur fáilte roimh an maoiniú inniu, dúirt an tAire Stáit Turasóireachta agus Spóirt, Brendan Griffin T.D.:

"Tá bród ar an Rialtas tacú le nuálaíocht sa turasóireacht agus molaim Fáilte Éireann as an bhfís agus an infheistíocht atá déanta aige sa tionscadal suntasach seo chun Músaem nua an Atlantaigh, Gaillimh a chruthú. Gan maoiniú mar seo, ní bheadh an turasóireacht ar an mórthionscal atá ann sa lá atá inniu ann – tionscal ina bhfuil 260,000 duine fostaithe agus a chothaíonn pobail ar fud na tíre."

Dúirt Ceannasaí Díol spéise do Thurasóirí Fháilte Éireann, Mary Stack:

"Is earnáil í an turasóireacht a bhfuil fás suntasach tagtha uirthi le blianta beaga anuas ach tá éiginnteacht romhainn maidir leis an mBreatimeacht ar na bacáin. Tá sé níos tábhachtaí fós anois go bhforbróimid nithe nua do chuairteoirí chun cúiseanna láidre a thabhairt do thurasóirí thar lear cuairt a thabhairt ar Éirinn. Beidh Músaem an Atlantaigh, Gaillimh ina athrú cluiche don réigiún ó thaobh líon na gcuairteoirí agus an ioncaim a ghinfidh sé.  Níl ann ach ceann amháin de 47 tionscadal mór caipitil a bhfuil Fáilte Éireann ag tacú leo ar fud na tíre. Is gnó an-iomaíoch í an turasóireacht agus le nithe mar seo, leanfaidh Éire ag seasamh amach sa mhargadh idirnáisiúnta."

Dúirt Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe;

"Mar Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, tá lúcháir orm nuair a d'fhógair Fáilte Éireann go bhfuil infheistíocht á déanamh acu sa tionscadal claochlaithe seo i gcroílár Cheathrú Chultúrtha na Gaillimhe, ag cruthú pór nua músaeim inár gcathair. Beidh Músaem an Atlantaigh, Gaillimh ina cheann scríbe aitheanta go hidirnáisiúnta, mar chuid den oidhreacht ónár n-ainmniú mar phríomhchathair chultúir na hEorpa in 2020, rud a chruthóidh buntáistí eacnamaíocha agus cultúrtha don réigiún ar feadh na mblianta amach romhainn".

Chuir Eithne Verling, Stiúrthóir Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe, fáilte roimh an nuacht freisin agus dúirt:
"Tá ríméad orainn leis an infheistíocht shuntasach seo i Músaem na Cathrach agus táimid ar bís leanúint lenár gcomhpháirtíocht den scoth le Fáilte Éireann ar an tionscadal nuálach ceannródaíoch seo".

Maoinítear Scéim Deontais Fháilte Éireann do Thionscadail Mhóra Turasóireachta faoi straitéis Thionscadal Éireann 2040 an Rialtais agus é mar aidhm fás inbhuanaithe a chur chun cinn in earnáil turasóireachta na hÉireann agus ioncam níos airde agus cruthú post ar fud na hÉireann.

Is féidir leis an bpobal coinneáil suas chun dáta le forbairtí leanúnacha trí chuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin seo agus liostáil le liosta seoltaí an mhúsaeim nó trí Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe a leanúint ar ardáin meán sóisialta.

roinn

NUACHTLITIR

Faigh an nuacht is déanaí ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe go díreach chuig do bhosca isteach!

Scrollaigh go dtí an Barr
Scipeáil chuig ábhar